Μεταφραστικές Υπηρεσίες

Μεταφράζοντας τα έγγραφά σας

Μεταφράζοντας τα πιστοποιητικά σπουδών ή της ειδίκευσής σας, δεν αρκούμαστε στην απλή μετάφραση των όσων αναγράφονται στο πτυχίο ή στην αναλυτική βαθμολογία. Η μετάφραση της επιστημονικής ορολογίας, που εμπεριέχεται στα πιστοποιητικά αυτά, προϋποθέτει εκτεταμένη έρευνα και πολλές φορές αναζήτηση σε γερμανικά προγράμματα σπουδών, ώστε στο μεταφρασμένο έγγραφο να αναγράφεται η ορολογία που χρησιμοποιείται  στη Γερμανία για το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Έτσι  έχετε τη σιγουριά, ότι κατά την υποβολή του πτυχίου, της αναλυτικής βαθμολογίας ή του μεταπτυχιακού  σας τίτλου στην Γερμανία, δε θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα «κατανόησης» της κατάρτισης και εκπαίδευσης σας καθώς και της οποιαδήποτε εξειδίκευσης έχετε αποκτήσει.

Γνωρίζοντας τα προβλήματα, που μπορούν να προκύψουν από μία ατυχή μετάφραση, θέλουμε να σας διαφυλάξουμε από τέτοιου είδους δυσάρεστες εμπειρίες. Αυτός είναι και ο λόγος, που αποφασίσαμε να εξειδικευτούμε στον Τομέα της Εκπαίδευσης.

Μεταφράζουμε λοιπόν, με θεώρηση από ορκωτή μεταφράστρια:

 • Δίπλωμα ή Πτυχίο ΑΕΙ
 • Αναλυτική Βαθμολογία
 • Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών
 • Αναλυτική Βαθμολογία Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών
 • Απολυτήριο Γενικού / Τεχνικού Λυκείου
 • Βεβαίωση βαθμολογίας πανελλαδικών εξετάσεων
 • Συστατική Επιστολή
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Επιπλέον σας προσφέρουμε και υπηρεσίες, όπως

 • Μετάφραση Βιογραφικού Σημειώματος
 • Υποστήριξη στη σύνταξη και διαμόρφωση Βιογραφικού Σημειώματος
 • Επικοινωνία με γερμανικές υπηρεσίες, εάν απαιτείται, για παροχή περισσότερων πληροφοριών

Ενδεικτικός Τιμοκατάλογος

Για να ξέρετε, τι θα σας κοστίσουν οι υπηρεσίες μας, σας παραθέτουμε έναν ενδεικτικό τιμοκατάλογο

Έγγραφο

Ενδεικτική τιμή

·        Απολυτήριο Λυκείου 35,00 €
·        Δίπλωμα ή Πτυχίο 35,00 €
·        Αναλυτική Βαθμολογία 25 € ανά σελίδα
·        Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών 35,00 €
·        Αναλυτική Βαθμολογία Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών 25,00 € ανά σελίδα
·        Πιστοποιητικό γεννήσεως 25,00 €
·        Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 25,00 € ανά σελίδα
·        Βεβαίωση βαθμολογίας πανελλαδικών εξετάσεων 30,00 €
·        Μετάφραση Βιογραφικού Σημειώματος 20,00 € ανά σελίδα
·        Βεβαίωση Προϋπηρεσίας / Συστατική Επιστολή 30,00 € ανά σελίδα

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α, εφόσον απαιτείται.

Ο Τιμοκατάλογος είναι ενδεικτικός. Οι τιμές ορισμένων  τυποποιημένων εγγράφων, όπως π.χ. το Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου είναι συγκεκριμένες. Έγγραφα, όπως βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή συστατικές επιστολές τιμολογούνται ανάλογα με το περιεχόμενο και τις λέξεις, που εμπεριέχουν.  Επιπλέον, σας παρέχουμε έκπτωση στις αναγραφόμενες τιμές, με βάση το πλήθος των προς μετάφραση εγγράφων αλλά και κοινωνικών κριτηρίων (λ.χ. κάρτα ανεργίας. Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες)

Για να μάθετε την τελική τιμή των μεταφράσεών σας καθώς και το χρόνο παράδοσης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε  μαζί μας χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα. Ο χρόνος παράδοσης ξεκινάει από την στιγμή, που έχουμε λάβει προκαταβολή 50 % της προσφοράς, που σας έχουμε αποστείλει.

© 2021. All rights reserved.